Školský rok 2020/2021- predmet Klavír
Všetky informácie na jednom mieste. Platné pre Základnú umeleckú školu Spišská Nová Ves a Smižany. Slúžia na interné potreby pre žiakov a záujemcov o tieto informácie. Stránka nie je oficiálnou stránkou ani jednej ZUŠ. Bola vytvorená na uľahčenie interakcie vo výučbe predmetu Hra na klavíri. Na zodpovedanie akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte priamo na mňa - kontakty sú na stránke nižšie.
Vyučovanie klavíra prebieha od 26. 10. 2020 dištančnou formou. Hodiny budú online podľa dohody 🎹 ☀️
- 25.10.: každému žiakovi Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi bol pridelený samostatný a vlastný e-mail, cez ktorý bude komunikovať s učiteľom na hudobnom nástroji a aj so mnou na hudobnej teórii. Je potrebné sa prihlásiť. Presný postup nájdete na oficiálnej stránke ZUŠ - odkaz tu rozklikni
Tiež mám nový mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk
Ide o aplikáciu G suite v službe gmail.com
Prihlasovacie údaje pre každého žiaka sa nachádzajú na tomto odkaze: TU
Prosím každého jedného žiaka, aby sa čo najskôr do služby prihlásil a napísal mi prvý kontaktný mail na môj nový mail vyššie. Následne vám odpíšem a môžeme začať komunikovať, posielať ďalšie úlohy z teórieuž len cez tento mail, prípadne si dohodnúť konzultáciu online.

#Noty na stiahnutie -

ZUŠ SMiŽany 👉🏼
Dva dokumenty na stiahnutie, podpísané doneste v prvý deň nášho stretnutia:
ZUŠ Spišská Nová Ves 👉🏼
Pokyny a dokumenty na stiahnutie, podpísané doneste v prvý deň:
 

ďalšie  Súbory na stiahnutie

#Kritéria hodnotenia žiaka klavíra (obe ZUŠ) -

👉🏻 strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.